Genbaku Dome (Atomic Bomb Dome, Peace memorial) - Hiroshima

Miyajima - Hiroshima Prefecture


Kagoshima - Beppu - Tsukiyomi Shrine in Sakurajima Island (Volcano) - Kyushu

Factory close to Hiroshima

Vintage Japan

Okudogo Onsen - Matsuyama - Ehime prefecture - Shikoku